Osiedlowa Sieć Komputerowa - wesola.3.pl

StartOfertaUmowaRegulaminCennikKonfiguracja

INFORMACJA

Szanowni Państwo!

Zgodnie z ustawą z dnia 18 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2004 nr 263 poz. 2619) od dochodu można odliczyć wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.
Dodatkowo przy umowie zawartej na dwoje współmałżonków limit ten sumuje się (łączna kwota, którą można odpisać, nie może przekroczyć 1520 zł).

Podstawą do dokonania odliczeń jest faktura VAT na usługę dostępu do internetu. Osoba odliczająca musi być podatnikiem podatku dochodowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) Dostawca nie ma obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób jest zobowiązany do wystawienia faktury (art. 106, ust. 4).

Dlatego z zamiarem umożliwienia jak największej ilości osób skorzystania z ulgi, prosimy o dokonanie zgłoszenia i sprecyzowania swoich danych do faktury, jeśli będą Państwo chcieli dokonać odliczenia wydatków na internet od podatku dochodowego.

Zgłoszenia takiego można dokonać w każdej chwili, z tym że faktury, które będzie można ująć w odliczeniu, będą wystawiane od dnia dokonania zgłoszenia. Okresu sprzed dokonania zgłoszenia nie można ująć w odliczeniu. Dlatego ważne jest, aby osoby chcące skorzystać z ulgi dokonały terminowego zgłoszenia swoich danych.


(osoby nie będące podatnikiem podatku dochodowego)

(osoby będące podatnikiem podatku dochodowego)


strona główna